Menu
×

Lần đầu ứng dụng Plasma điều trị thành công loét lâu liền

Cong nghệ Plasma ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong y học. Đây là một bước tiến mới của y học nước nhà khi đã bắt kịp với nền y học thế giới.