Menu
×
Hướng dẫn quy trình thành lập các Hội, Chi hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường

Hướng dẫn quy trình thành lập các Hội, Chi hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường

16/09/2017
Quy trình để tiến hành thành lập các Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường/Hội Người bệnh Đái tháo đường tại các địa phương; Chi hội trực thuộc Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam, chi hội trực thuộc Hội...
Hướng dẫn chung về thành lập các Hội, Chi hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường

Hướng dẫn chung về thành lập các Hội, Chi hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường

26/06/2017
Nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, Trung ương Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Hội, tiến tới xây dựng hệ thống giáo dục bệnh đái...