Menu
×

Hướng dẫn quy trình thành lập các Hội, Chi hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường

Ngày đăng: 16/09/2017 In bài viết này

Quy trình để tiến hành thành lập các Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường/Hội Người bệnh Đái tháo đường tại các địa phương; Chi hội trực thuộc Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam, chi hội trực thuộc Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam cấp tỉnh/huyện

Trong số Bài trước chúng tôi đã cung cấp các nội dung, quy định chung về việc thành lập các Hội, Chi hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường các địa phương. Trong bài này Tạp chí tiếp tục cung cấp cho độc giả các quy trình để tiến hành thành lập các Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường/Hội Người bệnh Đái tháo đường tại các địa phương; Chi hội trực thuộc Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam, chi hội trực thuộc Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam cấp tỉnh/huyện được thực hiện thông qua các bước như sau:

Bước 1: Thành lập Ban vận động thành lập Hội/Chi hội

-    Thành lập Ban vận động thành lập Hội/Chi hội: Sở Y tế/Bệnh viện/Trung tâm Nội Tiết/Khoa Nội tiết hoặc các TT YTDP vận động một số cá nhân có uy tín, có khả năng, nhiệt tình trong công tác hội tham gia Ban vận động thành lập hội.

-    Ban vận động có số lượng 3- 5 người và bầu một người là Trưởng ban vận động (Ban sáng lập).

-    Ban sáng lập dự kiến tên Hội/Chi hội.

-    Nộp danh sách Ban vận động thành lập hội lên Văn phòng Trung ương Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam để ra quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội.

Bước 2: Vận động thành lập Hội/Chi hội

* Ban sáng lập hội tổ chức họp và thông qua các nội dung:

1.   Tên Hội/Chi Hội

2.   Dự thảo Điều lệ

3.   Dự kiến phương hướng hoạt động

4.   Phân công nhiệm vụ           

* Thu thập đơn đăng ký tham gia Hội/Chi hội: tối thiểu 30 người.

* Báo cáo cơ quan chức năng đề nghị đặt Trụ sở Hội.Chi hội.

Bước 3: Nộp hồ sơ xin thành lập Hội/Chi hội

-    Nếu thành lập Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản thì đơn và hồ sơ xin thành lập Hội được gửi lên Ủy ban Nhân dân cùng cấp.

-    Nếu thành lập Chi hội thì đơn xin thành lập Chi hội gửi lên Trung ương Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký thành lập Hội/Chi hội bao gồm:

1.   Đơn đăng ký thành lập Hội/Chi hội.

2.   Dự thảo Điều lệ

3.   Dự kiến phương hướng hoạt động.

4.   Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội/Chi hội.

5.   Các thông tin về  trụ sở và tài sản của Hội/Chi hội.

6.   Danh sách hội viên (tối thiểu 30 người).

Bước 4: Tổ chức Đại hội Thành lập

1.   Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có Quyết định thành lập Hội/Chi hội có hiệu lực, Ban vận động thành lập Hội/Chi hội phải tổ chức Đại hội.

2.   Nếu quá thời hạn trên không tổ chức Đại hội, Ban vận động thành lập Hội/Chi hội có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân/Trung ương Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam đề nghị gia hạn. Thời  gian gia hạn không quá 30 ngày, nếu quá thời gian được gia hạn mà không tổ chức Đại hội thì quyết định thành lập Hội/Chi hội hết hiệu lực.

Nội dung chủ yếu trong Đại hội thành lập Hội/Chi  hội.

1.   Công bố Quyết định thành lập Hội/Chi hội.

2.   Thảo luận và biểu quyết Điều lệ.

3.   Bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra theo quy định của Điều  lệ.

4.   Thông qua chương trình hoạt động.

5.   Thông qua nghị quyết Đại hội.

Bước 5: Báo cáo kết quả Đại hội

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội, Ban lãnh đạo Hội/Chi hội gửi tài liệu Đại hội đến BCH Trung ương Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam, gồm:

1.   Điều lệ và biên bản thông qua Điều lệ Hội/Chi hội;

2.   Biên bản bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch của người đứng đầu hội;

3.   Chương trình hoạt động của hội;

4.   Nghị quyết Đại hội.

Bước 6: Công nhận Hội viên     

Sau khi nhận được đủ hồ sơ theo yêu cầu, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người giáo dục sẽ họp xét, công nhận Hội/Chi hội là các Hội viên thuộc Hội Người Giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam.

Tong quá trình thành lập cần sự hỗ trợ và chi tiết về mẫu biểu xin liên hệ: Văn Phòng Trung ương Hội Người Giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam, Số nhà 52, lô A1, Khu đô thị Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0983.609.369; Fax: 0243.6413.692; email: [email protected].

Ban chấp hành TW HỘI